Oljetankar

Farmartankar

Liggande cylindrisk tank försedd med uppställningsfötter. Standardutrustade med manlucka, under ett låsbart skydd sitter avluftningsrör, påfyllningsanslutning 2” och elektroniskt överfyllnadsskydd.

Invändigt kan tankarna vara försedda med anod korrosionsskydd (ger i så fall 12 års kontrollintervall istället för 6 år), utvändigt är de grund- och täckmålade. Tankarna uppfyller kraven enligt MSBFS 2018:3 och NFS 2017:5.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då tanken utrustas med pump hos oss. Observera att tanken inte får placeras inom vattenskyddsområde då den saknar sekundärt uppsamlingskar.

 

Volym Diam Längd
1700 1130 1900
2000 1130 2200
3000 1130 3400
4500 1340 3470
6000 1340 4970
8000 1600 4550
10000 1600 5300

Miljötank

Tanken är placerad i en miljölåda som har 100 % uppsamlingskapacitet och den är försedd med en regnkrage för att förhindra vatten fyllning. Standardutrustade med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan.Påfyllningsanslutning 2” och elektroniskt överfyllnadsskydd i låsbart skydd.

Invändigt kan tankarna vara försedda med anod korrosionsskydd (ger i så fall 12 års kontrollintervall istället för 6 år), utvändigt är de grund- och täckmålade.Tankarna uppfyller kraven enligt MSBFS 2018:3 och NFS 2017:5.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då tanken utrustas med pump hos oss. Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas då av tankägaren.

Längd Bredd Höjd
2040 1290 1550
2340 1290 1550
3640 1290 1550
3640 1540 1750
5140 1540 1750
4740 1840 2000
5540 1840 2000

 

Tillbehör till oljetankar

 

-Låsbart skåp ”Norge modell”

 

Skåpet beställs som tillval och placeras i tankens framkant. Längdmåttet på karet ökar då med 400mm

 -Anoder

 Med anoder i tanken gäller i de flesta fall 12 år till nästa besiktning och utan anoder 6 år till nästa besiktning.

 

-Dieselpump

CUBE-55, 220v, pistol med 4m slang. Handpump, pistol med 3m slang 

 

         

Rektangulärt kar

Volym Längd Bredd Höjd
1700 2000 1250 690
2000 2300 1250 690
3100 3600 1250 690
4500 3600 1500 850
6500 5100 1500 850
9300 4700 1800 1100
10800 5500 1800 1100

Håll oss i TANKEN!

Götlinds Svets AB

Ring oss idag