Produkter

Oljetankar

Farmartankar

Liggande cylindrisk tank försedd med uppställningsfötter.Standardutrustade med manlucka, under ett låsbart skydd sitter avluftningsrör, påfyllningsanslutning 2” och elektroniskt överfyllnadsskydd.

Invändigt kan tankarna vara försedda med anod korrosionsskydd (ger i så fall 12 års kontrollintervall istället för 6 år), utvändigt är de grund- och täckmålade.Tankarna uppfyller kraven enligt MSBFS 2018:3 och NFS 2017:5.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då tanken utrustas med pump hos oss. Observera att tanken inte får placeras inom vattenskyddsområde då den saknar sekundärt uppsamlings kar.

Volym Diam Längd
1700 1130 1900
2000 1130 2200
3000 1130 3400
4500 1340 3470
6000 1340 4970
8000 1600 4550
10000 1600 5300

Miljötank

Tanken är placerad i en miljölåda som har 100 % uppsamlingskapacitet och den är försedd med en regnkrage för att förhindra vatten fyllning. Standardutrustade med manlucka samt avluftningsrör som är anslutet till miljölådan.Påfyllningsanslutning 2” och elektroniskt överfyllnadsskydd i låsbart skydd.

Invändigt kan tankarna vara försedda med anod korrosionsskydd (ger i så fall 12 års kontrollintervall istället för 6 år), utvändigt är de grund- och täckmålade.Tankarna uppfyller kraven enligt MSBFS 2018:3 och NFS 2017:5.

Installationsintyg utfärdas kostnadsfritt då tanken utrustas med pump hos oss.              Vid placering inom vattenskyddsområde skall installationsbesiktning ske på uppställningsplatsen och bekostas då av tankägaren.

 

Längd Bredd Höjd
2040 1290 1550
2340 1290 1550
3640 1290 1550
3640 1540 1750
5140 1540 1750
4740 1840 2000
5540 1840 2000

 

Tillbehör till oljetankar

-Låsbart skåp ”Norge modell”

Skåpet beställs som tillval och placeras i tankens framkant. Längdmåttet på karet ökar då med 400mm

 

-Anoder

Med anoder i tanken gäller i de flesta fall 12 år till nästa besiktning och utan anoder 6 år till nästa besiktning.

 

-Dieselpump

CUBE-55, 220v, pistol med 4m slang.                        Handpump, pistol med 3m slang 

         

Rektangulärt kar

 

Volym Längd Bredd Höjd
1700 2000 1250 690
2000 2300 1250 690
3100 3600 1250 690
4500 3600 1500 850
6500 5100 1500 850
9300 4700 1800 1100
10800 5500 1800 1100

Ackumulatortankar

Vi tillverkar ackumulatortankar för värme i cylindriskt eller rektangulärt format.

Cylindriska tankar kan fås i volymer från 300 L och uppåt, arbetstryck 1,5 bar till
max 10 bar.
Rektangulära tankar tillverkas som standard i volymer 1350 L – 4000 L (kan även fås i andra volymer), arbetstryck max 1,5 bar.

Tankarna är försedda med standardanslutningsmuffar samt termometermuffar.
En ritning, enkel skiss, eller en tankbeskrivning, är allt som behövs för att vi skall tillverka Er unika tank med eventuella tillval av extra anslutningar.

Om värme skall växlas från tanken (varmvatten) så kan det ske genom tillval av inmonterade växlingsslingor eller förrådsberedare.
Omvänt kan tanken laddas med värme om tillvalet kulvertslinga beställs.
Vi har även ett urval av standardbestyckade tankar för inkoppling mot värmepump eller solvärmesystem.

Cylindrisk, arbetstryck 1,5 bar

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
ATCYLA0300 300 500 1800 82
ATCYLA0500 500 600 1850 95
ATCYLA0650 650 700 1900 140
ATCYLA750 750 750 1900 150
ATCYLA1000 1000 900 1950 195
ATCYLA1300 1300 1000 2000 210
ATCYLA1800 1800 1130 2000 250
ATCYLA2500 2500 1340 2080 325
ATCYLA3000 3000 1340 2380 380
ATCYLA4000 4000 1600 2200 480
ATCYLA5000 5000 1600 2800 550

Cylindrisk, arbetstryck 3,0 bar

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
ATCYLB0300 300 500 1800 82
ATCYLB0500 500 600 1850 95
ATCYLB0650 650 700 1900 140
ATCYLB0750 750 750 1900 150
ATCYLB1000 1000 900 1950 195
ATCYLB1300 1300 1000 2000 225
ATCYLB1800 1800 1130 2000 250
ATCYLB2500 2500 1340 2080 345
ATCYLB3000 3000 1340 2380 410
ATCYLB4000 4000 1600 2200 510
ATCYLB5000 5000 1600 2800 580

Cylindrisk, arbetstryck 6,0 bar

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
ATCYLC0300 300 500 1850 82
ATCYLC0500 500 600 1850 95
ATCYLC0650 650 700 1900 140
ATCYLC750 750 750 1900 150
ATCYLC1000 1000 900 1950 240
ATCYLC1300 1300 1000 2000 265
ATCYLC1800 1800 1100 2000 310
ATCYLC2500 2500 1300 2080 470
ATCYLC3000 3000 1300 2380 520
ATCYLC4000 4000 1600 2300 580
ATCYLC5000 5000 1600 2900 620

Rektangulär, endast öppet system, arbetstryck 1,5 bar

Art.nr Volym(L) L(mm) B(mm) H(mm) Vikt(KG)
ATREK-1350 1350 1000 750 1750 450
ATREK-2000 2000 1500 750 1750 600
ATREK-2500 2500 2000 750 1750 750
ATREK-3000 3000 2400 750 1750 880
ATREK-4000 4000 2400 980 1750 1050

Isolering och plåtbeklädnad

-extra tillägg.

Isolering bestående av mineralullsmatta, övertäckt med vitlackerad stålplåt med skuddsfolie på tankar 300L- 750L (70- 100mm osl.) och 500L- 650L (150 mm isol.)

Övriga tankar täcks med lackerad TRP plåt (färg RAL 7012 grå.)

Art.nr Volym(L) T(mm) L(mm) B(mm) H(mm)
IP-0700300 300 70 600 600 1800
IP-0700500 500 70 725 700 1850
IP-0700650 650 70 765 765 1900
IP-0700750 750 70 885 885 1900
ATREK-4000 4000 2400 980 1750 1050
IP-1000300 300 100 640 640 1800
IP-1000500 500 100 765 765 1850
IP-1000650 650 100 865 865 1900
IP-1000750 750 100 920 920 1900
IP-1001000 1000 100 1140 1140 1950
IP-1001300 1300 100 1240 1240 2000
IP-1001800 1800 100 1370 1370 2000
IP-1002500 2500 100 1580 1580 2080
IP-1003000 3000 100 1580 1580 2380
IP-1500500 500 150 885 885 1850
IP-1500650 650 150 960 960 1900
IP-1500750 750 150 1090 1090 1900
IP-1501000 1000 150 1240 1240 1950
IP-1501300 1300 150 1340 1340 2000
IP-1501800 1800 150 1470 1470 2000
IP-1502500 2500 150 1680 1680 2080
IP-1503000 3000 150 1680 1680 2380

Ackumulatortankar för kyla

Vi tillverkar ackumulatortankar för kyla i cylindriskt format, cellgummiisolerade för temperaturer ner till -20ºC

Tankar kan fås i volymer från 300 L och uppåt, arbetstryck 1,5 bar till max 10 bar.

Tankarna är försedda med standardanslutningsmuffar samt termometermuffar.
En ritning, enkel skiss, eller en tankbeskrivning, är allt som behövs för att vi skall tillverka Er unika tank med eventuella tillval av extra anslutningar eller flänsar.

Om kyla skall växlas till eller från tanken så kan det ske genom tillval av inmonterade växlingsslingor.

 

 

Cylindrisk, arbetstryck 3,0 bar, isolerad 13mm

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
TA-3130300 300 530 1800 85
TA-3130500 500 630 1850 99
TA-3130650 650 730 1900 145
TA-3130750 750 780 1900 155
TA-3131000 1000 930 1950 202
TA-3131300 1300 1030 2000 232
TA-3131800 1800 1160 2000 258

Cylindrisk, arbetstryck 3,0 bar, isolerad 19mm

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
TA-3190300 300 540 1800 82
TA-3190500 500 640 1850 101
TA-3190650 650 740 1900 147
TA-3190750 750 790 1900 158
TA-3191000 1000 940 1950 207
TA-3191300 1300 1040 2000 236
TA-3191800 1800 1170 2000 263

Cylindrisk, arbetstryck 6,0 bar, isolerad 13mm

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
TA-6130300 300 530 1800 85
TA-6130500 500 630 1850 99
TA-6130650 650 730 1900 145
TA-6130750 750 780 1900 155
TA-6131000 1000 930 1950 245
TA-6131300 1300 1030 2000 272
TA-6131800 1800 1130 2000 319

Cylindrisk, arbetstryck 6,0 bar, isolerad 19mm

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
TA-6190300 300 540 1800 87
TA-6190500 500 640 1850 101
TA-6190650 650 740 1900 147
TA-6190750 750 790 1900 157
TA-6191000 1000 940 1950 250
TA-6191300 1300 1040 2000 275
TA-6191800 1800 1140 2000 323

-Extra tillägg

-ALU plåt (stucco), ytbeklädnad över en cellgummi isolerad tank.

Art.nr Volym (L) Vikt (Kg)
TPLÅT0650 650 13
TPLÅT0750 750 13
TPLÅT1000 1000 14
TPLÅT1300 1300 15
TPLÅT1800 1800 16

Slingor

-Växlare för vv, kulvert och sol

 

 

Art.nr Art.Benämning L(m) Vikt(Kg)
V-B-SLINGA Växl. slinga V.V 11 9,3
V-C-SLINGA Växl. slinga V.V & sol 14,7 13
V-K-SLINGA Växl. slinga Kulv 9,5 12,4
V-S-SLINGA växl. slinga Sol 9,5 12,4

Förrådsberedare

-Obs! förrådsberedare ökar tankhöjden med 150mm

 

 

Art.nr Art.Benämning Volym(L) D(mm) H(mm) vikt(Kg)
FBE-CU120 Kopparma 120 450 800 40
FBE-CU200 Kopparma 200 450 1300 57

Svetsflänsar

-Extra tillägg.

-Flänsanslutningar anges som tilläggsbetsällning, ange tryckklass (PN) och Dimension (DN). Ring för offert

 

 

Art.nr Art. Benäming DN
SVFLÄNS015 Svetsfläns 15
SVFLÄNS020 Svetsfläns 20
SVFLÄNS025 Svetsfläns 25
SVFLÄNS032 Svetsfläns 32
SVFLÄNS040 Svetsfläns
40
SVFLÄNS050 Svetsfläns 50
SVFLÄNS065 Svetsfläns 65
SVFLÄNS080 Svetsfläns 80
SVFLÄNS100 Svetsfläns 100
SVFLÄNS125 Svetsfläns 125
SVFLÄNS150 Svetsfläns 150
SVFLÄNS200 Svetsfläns 200
SVFLÄNS250 Svetsfläns 250
SVFLÄNS300 Svetsfläns 300
SVFLÄNS400 Svetsfläns 400

Expansionskärl

– I stålplåt, S 235JRG2

Art.nr Art.Benämning Volym(L) D(mm) H(mm) Vikt(Kg)
EXOPE-0050 Exp. kärl 50 480 300 15
EXOPE-0075 Exp. kärl 75 480 500 20
EXOPE-0100 Exp. kärl 100 480 625 25
EXOPE-0125 Exp. kärl 125 480 750 32
EXOPE-0150 Exp. kärl 150 480 900 37
EXOPE-0180 Exp. kärl 180 480 1000 46
EXOPE-0200 Exp. kärl 200 480 1100 50

Rekonditionering oljetankar

Har ni en begagnad oljetank som behöver åtgärdas (inte klarat återkommande besiktning enligt gällande krav och kontrollintervall), så kan vi lösa det om tanken transporteras till vår verkstad.

Ett åtgärdsförslag tas fram om tanken bedöms möjlig att återställa till gällande krav.

Bedömer ni att det finns ekonomi i att åtgärda tanken så görs rekonditioneringen och tanken besiktigas.

Håll oss i TANKEN!

Götlinds Svets AB

Ring oss idag